Üreticilerin çay alım fiyatı beklentileri

Azalan verim ve yüksek girdi fiyatları nedeniyle maliyetlerin arttığını öne süren üreticiler, geçen yıl kilogram başına 11 lira 30 kuruş olarak açıklanan alım fiyatının iki …

Azalan verim ve yüksek girdi fiyatları nedeniyle maliyetlerin arttığını öne süren üreticiler, geçen yıl kilogram başına 11 lira 30 kuruş olarak açıklanan alım fiyatının iki katından fazla olan 25 lira fiyat teklif ediyor. Üreticiler maliyetlerinin kilogram başına 17 lira civarında olduğunu belirtiyor.

Fiyatın belirlenmesinde üretici maliyeti ve güncel veriler ışığında açıklanan fiyatıyla piyasaya yön veren ÇAYKUR’un çay alım fiyatlarının nasıl gelişebileceğine dair genel bir değerlendirme, durumun önemini yansıtacaktır.

Doğu Karadeniz’den Türkiye’ye

Doğu Karadeniz Bölgesi illerinde (Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu) en önemli gelir kaynağı olan çay, 200 binden fazla üreticinin, yani istihdam edilen 100 kişiden 4’ünün istihdam kaynağıdır. tarımda.

Çay dünyada sınırlı sayıda ülkede üretilirken, dünya üretiminin yüzde 80’i Çin, Hindistan, Kenya ve Sri Lanka tarafından gerçekleştiriliyor. FAO 2022 verilerine göre Türkiye, dünya çay üretiminde yüzde 4,4’lük payla beşinci sırada yer alıyor.

Çay tüketiciler için en önemli içeceklerden biridir. TÜİK verilerine göre Türkiye çayda kendi kendine yetebilir duruma geldi. 2022 yılında çayda yeterlilik oranı yüzde 97,9.

Çayın kayda değer bir ithalatı veya ihracatı yoktur. Maliyet ve kalite açısından avantajı olmasına rağmen üretim fazlası olmadığı için ihracat yapılamıyor. Çay ithalatı yüksek gümrük vergisi oranlarıyla korunmaktadır. 2023 yılında 1 milyon 360 bin ton üretim yapacakken, ihracat 4 bin ton, ithalat ise sadece 48 ton.

ÇAYKUR verilerine göre, yıldan yıla değişmekle birlikte bölgede üretilen taze çayın yaklaşık yüzde 55-60’ı ÇAYKUR tarafından, geri kalan kısmı ise özel sektör tarafından satın alınıyor. ÇAYKUR’un yurt içi kuru çay pazarındaki pazar payı yüzde 50-55 civarındadır.

Taze çay alım fiyatına dayalı veriler

Son 10 yıllık verilere bakıldığında ÇAYKUR’un belirlediği alım fiyatlarının 2022 yılı hariç enflasyonun üzerinde açıklandığı görülüyor. İthalat ve ihracatın önemli olmadığı durumlarda dünya fiyatlarından bağımsız olarak ÇAYKUR’un çay maliyeti önem kazanıyor. Bu yıl olumsuz hava koşullarından dolayı verim kaybı beklendiğinden maliyetin artacağı ve bunun da fiyatlara yansıyacağı söylenebilir.

Taze çay alım fiyatına esas olacak veriler:

Yıllar

Taze çay alım fiyatı

(TL/Kg)

Taze çay alım fiyatı

değiştirmek (%)

Yıllık enflasyon

(Nisan)

Taze çay üretimi

(Ton)

Taze çay üretimi

değiştirmek (%)

2013 1.23 1.180.000
2014 1.38 12.2 9.38 1.266.311 7.3
2015 1.58 14.5 7.91 1.327.934 4.9
2016 1.77 12.0 6.57 1.350.000 1.7
2017 2.00 13.0 11.87 1.300.000 -3.7
2018 2.32 16.0 10.85 1.480.534 13.9
2019 2.90 25.0 19.50 1.407.448 -4.9
2020 3.27 12.8 10.94 1.450.556 3.1
2021 3.87 18.3 17,14 1.453.964 0,2
2022 6.70 73.1 69.97 1.269.546 -12.7
2023 11.30 68.7 43.68 1.360.000 7.1
2024 69.80