Türkiye’nin vergi rekortmenlerinin açıklanacağı tarih belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Vergi Usul Kanununda “Vergi …

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Vergi Usul Kanununda “Vergi matrahına esas olan mükelleflerin beyanları, kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçmiş ancak ödenmemiş vergi ve ceza tutarları, Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanlığı bu yetkisini kendi mahallinde devredebilir.” Yönetmelik uyarınca beyan edilen matraha göre tahakkuk eden en yüksek verginin gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bu kapsamda “Türkiye vergi rekortmenleri” duyurusunda, mükelleflerin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri vergi matrahları, beyannamelerinde tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi ile mükelleflerin isim ve unvanları yer alıyor. dikkate alınacaktır.

Türkiye genelinde ve her ilde en fazla vergi tahakkuk eden ilk 100 gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin isim ve unvanları, faaliyet türleri, tahakkuk eden vergi miktarı ve vergi dairesi bilgilerinin yer alacağı listeler oluşturulacak Mükelleflerin bağlı olduğu hazine dairesi.

Temmuz ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye geneli listeler (bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler hariç), il listeleri ise vergi daireleri/gider müdürlükleri tarafından hazırlanacak. Ağustos ayı sonuna kadar mükelleflerin bağlı olduğu.

Belirlenen şartlara göre Türkiye genelindeki listeler her yıl Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde ilan edilecek. İl listeleri her yıl Eylül ayı sonuna kadar mükelleflerin bağlı olduğu vergi dairesi/hazine müdürlükleri tarafından ilan edilecektir.