Kripto para araştırmalarından dikkat çekici sonuçlar

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Pazarlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süphan Nâsır ve Araştırma Görevlisi Merve Kır tarafından yürütülen araştırmaya 903 kişi katıldı. Veriler çevrimiçi anket …

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Pazarlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süphan Nâsır ve Araştırma Görevlisi Merve Kır tarafından yürütülen araştırmaya 903 kişi katıldı. Veriler çevrimiçi anket yoluyla toplanmış ve 831 geçerli yanıt elde edilmiştir.

Anket katılımcılarının %45’i kripto para birimine sahip

Katılımcıların %45’i kripto paralardan en az birine sahip olduğunu belirtti; %15’i daha önce kripto para satın aldığını ancak şu anda sahip olmadığını, %40’ı ise şimdiye kadar hiç kripto para satın almadığını belirtti.

Bu çalışmada katılımcılar yatırımcı ve yatırımcı olmayan olarak sınıflandırılmıştır. Yatırımcılar, halihazırda kripto para birimine sahip olan veya daha önce kripto para birimi satın almış ancak artık kripto para birimine sahip olmayan katılımcılardan oluşur. Hiç kripto para satın almadığını belirtenlere ise yatırımcı olmayan deniyor.

Kripto para kullanan veya kullanmış olan yatırımcılara daha önce hangi kripto paralara sahip oldukları veya satın aldıkları sorulduğunda yatırımcılar en çok sırasıyla Bitcoin (%74,3), Ethereum (%71,7) ve Tether (%56,7) tercih etti. görülür.

Yatırımcıların %25’i, yatırımcı olmayanların ise %4’ü kripto paralar hakkında tam bilgi sahibi olduklarını belirtti. Tüketicilerin kripto paraları kullanmadan önce detaylı araştırma yaptığını düşünürsek; Kripto para sahibi olmayanların bilgi düzeylerinin düşük olması beklenen bir sonuçtur.

İnsanlar kripto para birimi satın alırken finansal danışmanlara danışmak yerine arkadaşlarının tavsiyelerini alıyor

Yatırımcılara kripto para satın almadan önce ne tür araştırmalar yaptıkları sorulduğunda çoğunlukla internette genel araştırma yaptıklarını, kripto para kullanan arkadaşlarına danıştıklarını ve kripto paralar hakkında online platformlarda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtiyorlar.

Büyük çoğunluk kripto para piyasasının önümüzdeki 5 yıl içinde daha da büyüyeceğini düşünüyor

Katılımcılara önümüzdeki 5 yıl içerisinde kripto paralara ilişkin beklentileri sorulduğunda yatırımcıların %78’i, kripto para sahibi olmayanların ise %40’ı kripto para piyasasının daha da büyümesini beklediklerini belirtti. Yatırımcı olmayanların yüzde 20’si, yatırımcıların ise yüzde 7’si kripto para birimlerinin patlayan bir balon olacağını belirtirken genel olarak önümüzdeki 5 yıl içinde kripto para piyasasında önemli bir düşüşün beklenmediği belirtildi. Genel bir değerlendirme yapıldığında kripto para yatırımcılarının, kripto para sahibi olmayanlara göre daha iyimser ve olumlu beklentilere sahip olduğu görülüyor.

Kripto paraların yatırım portföylerindeki oranı genel olarak %10 civarındadır.

Yatırımcılara yatırım portföylerinde kripto paraların oranı sorulduğunda %44’ü %10’un altında olduğunu, %20’si %10 ile %25 arasında olduğunu belirtti; %8’i kripto para birimlerinin yatırım portföylerinin %75’inden fazlasını oluşturduğunu belirtti.

Yatırımcıların yaklaşık %40’ı 3 yıldan fazla süredir kripto para birimlerine yatırım yapıyor

Yatırımcılara ne kadar süredir kripto paralara yatırım yaptıkları sorulduğunda %39’u 3 yıldan fazla, %31’i 2-3 yıldır, %21’i ise 1-2 yıldır yatırım yaptığını belirtti. Yatırımcıların %9’u 1 yıldan az süredir yatırım yaptığını belirtti.

Kripto para birimleri değer kaybettiğinde yatırımcılar paniğe kapılmıyor, beklemeye devam ediyor

Yatırımcılara sahip oldukları kripto paranın değeri satın aldıkları fiyatın altına düştüğünde ne yaptıkları sorulduğunda %44’ü hiçbir şey yapmadığını ancak portföylerinde kripto para tutmaya devam ettiğini, %37’si bunu bir satın alma fırsatı olarak değerlendirip satın alma yaptığını söyledi. ve %10’u hiçbir şey yapmadığını söyledi. Hemen sattığını belirtti.

Yatırımcıların %55’i, kripto para portföyleri zararda veya eşit seviyede olmasına rağmen satın alma fırsatları arıyor.

Yatırımcıların %37’si mevcut kripto para portföylerinin karlı olduğunu belirtirken; %43’ü mevcut kripto para portföylerinin zararda olduğunu, yani portföylerindeki kripto para birimlerinin mevcut ortalama değerinin bunları satın alma maliyetinin altında olduğunu belirtti.

Yatırımcılar portföylerindeki kripto paraların oranını artırmak ve çeşitlendirmek için doğru zamanı bekliyor

Yatırımcılar önümüzdeki 12 ayı değerlendirirken kripto paralara yatırım yapma konusundaki düşüncelerini de paylaştılar. Yatırımcıların %44’ü yatırım yapmak için doğru zamanı beklediklerini, %29’u sahip oldukları kripto paralardan daha fazlasını almayı düşündüklerini, %15’i ise farklı kripto paralar almayı düşündüklerini belirtti. Yatırımcıların yalnızca %12’si portföylerindeki kripto para birimlerinin tamamını veya bir kısmını satmayı düşündüklerini belirtti.

Yatırımcılar neden kripto para satın alıyor?

Kullanıcıların %80’i kripto para satın alma sebebinin daha fazla bilgi ve deneyim kazanmak olduğunu belirtiyor. Kullanıcıların %79’u diğer finansal yatırım araçlarına alternatif olarak gördüğü için satın aldığını belirtirken, kripto para ile ilgili fırsatları kaçırmak istemeyenlerin oranı ise %75 oldu.

Kripto paraya yatırım yapmama nedenleri

Kripto para sahibi olmayanların %83’ü, kripto para satın almamalarının nedeni olarak düzenleme eksikliğini gösterdi. %79,6’sı kripto para birimlerini güvenilmez olduğu için satın almadıklarını belirtirken; Fiyat dalgalanmaları nedeniyle kripto para satın almadığını belirten tüketicilerin oranı %69.

Kripto para birimlerinin yaygın olarak kullanılabilmesi için yasal düzenleme, fiyat istikrarı ve eğitim şarttır.

Kullanıcıların %83’ü kripto para kullanımının yaygınlaşması için yasal düzenlemelerin gerekli olduğunu düşünüyor. Kullanıcıların %58’i kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırdığını düşünüyor. Hükümetlerin kripto para kullanıcılarının kimlik bilgilerini belgelemek için düzenleme yapması gerektiğini düşünen kullanıcıların oranı ise %48.

Kripto paraların satın alınması, saklanması ve kullanımına ilişkin eğitimlerin yaygınlaşmasında önemli bir etken olduğunu düşünenlerin oranı %84 olurken, kripto paraların yaygınlaşması için fiyat istikrarının gerekli olduğunu düşünenlerin oranı ise %75.

Yatırım iştahı yüksek ancak blockchain teknolojisine olan güven şüpheli

Kullanıcıların %75’i gelecekte de kripto para almaya devam edeceğini, %66’sı gelecekte günlük hayatında alışverişlerde kripto para kullanacağını tahmin ettiğini, %65’i ise gelecekte kripto paralara daha fazla yatırım yapmayı planladığını belirtti.

Kullanıcıların %51’i kripto para birimlerine güvendiğini, %48’i kripto para sistemleri ve ilgili hizmetlerin güvenilir olduğuna inandığını, %40’ı ise kripto para birimlerinin sağladığı güvenlik önlemlerinin dolandırıcılığı önlediğine inandığını belirtti.

Katılımcıların Demografik Profilleri

Kripto para araştırmalarından dikkat çeken sonuçlar - Resim: 2

Kripto para araştırmalarından dikkat çekici sonuçlar - Resim: 3

Kripto para araştırmalarından dikkat çeken sonuçlar - Resim: 4

Kripto para araştırmalarından dikkat çekici sonuçlar - Resim: 5