Kamu harcamalarında yapay zeka dönemi başlıyor

Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kamu harcamalarında tasarruf, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına …

Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kamu harcamalarında tasarruf, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Şimşek, Milli Güvenlik Kurulu’nun son toplantısında yapay zeka konusunun ele alındığını ve yapay zeka konusunun öneminin ele alındığını söyledi. Türkiye’nin bu alanda gelişmiş yetenekler geliştirdiğine dikkat çekildi. .

Şimşek, Bakanlığın kaynaklarının daha verimli kullanılacağını ve gereksiz harcamaların önleneceğini her fırsatta dile getirdiğine dikkat çekerek, “Hizmet kalitesinin artırılması kapsamında muhasebe hizmetlerinin merkezden yürütülmesi gerektiğini belirtmiştim. Modern bilgi teknolojilerinin kullanılması iş süreçlerini hızlandıracak, teknolojiyle kamu sektörü küçülürken hizmet kalitesinden ödün verilmeyecektir.” Vurguluyorum.” dedi.

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda tedbirlerin diğer kamu kurumlarında olduğu gibi Bakanlıkta da ilk günden itibaren titizlikle planlanıp kademeli olarak uygulamaya konulduğunu belirten Şimşek, dijitali yaygınlaştırarak muhasebe ve harcama sistemlerinin bilişim altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Kamu mali yönetiminde uygulamalar.

“VERİMLİ HARCAMA ALANLARI TASFİYE EDİLECEK”

Bakanlık Muhasebe ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlükleri tarafından Tasarruf Tedbirleri Genelgesi çerçevesinde önemli bir proje yürütüldüğüne dikkat çeken Şimşek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Erken uyarı sistemi ile kamu harcamalarında verimlilik, kalite, hız ve tasarruf sağlamak amacıyla Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesini hayata geçireceğiz. Yapay zeka ile karar alma ve politika geliştirme süreçlerinin etkinliği artırılacak. Verimsiz harcama alanları ortadan kaldırılacak, yeni harcama alanları sınırlandırılacak.” “Kamu harcamalarında verimlilik artırılacak. Yapay zeka destekli risk odaklı mali denetim altyapısı oluşturularak iç ve dış denetim faaliyetlerinin etkinliğine katkı sağlanacak.”

Projenin Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında yürütüleceğini belirten Şimşek, “Yapay zeka, kurumlarımızın harcama alışkanlıklarını analiz ederek harcamalarımızı detaylı bir şekilde analiz edecek, tasarruf fırsatlarını tespit edecek ve kurumsallaşmış harcama önerileri sunacak. ” dedi.

“ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İKİ AYDA TAMAMLANACAK”

Şimşek, bu alanda Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olan TÜBİTAK BİLGEM’in projenin teknoloji paydaşı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Yapay zeka, Genel Kurula bağlı muhasebe, ödeme, emanet, tahsilat, mali istatistik, harcama, maaş, taşınır vb. platformlarda geliştirilecek kullanım senaryoları kapsamında veriler üzerinde veri analizi ve yapay zeka yöntemlerini kullanacak. Muhasebe Müdürlüğü olarak ön hazırlık çalışmasını 2 ay içerisinde tamamlayıp 12 ay içerisinde çalışmayı tamamlayacağız.” “Kısa vadede harcama ve ödemeleri yapay zeka destekli yapmayı hedefliyoruz. Ülkemizin kamu harcamalarına büyük değer katacak yapay zeka projesi, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni somut bir projeyle destekleyecek ve ülkemize katma değer sağlayacak. ekonomi.”