Güncellenen stopaj oranlarının ardından 100 bin liralık faizden kesilecek tutar hesaplandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 30 Nisan’da sona eren mevduattan elde edilen faizlere uygulanan stopajda değişiklik yapıldı. Buna göre, mevduattan elde edilen faizler ve katılım …

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 30 Nisan’da sona eren mevduattan elde edilen faizlere uygulanan stopajda değişiklik yapıldı.

Buna göre, mevduattan elde edilen faizler ve katılım bankalarından elde edilen temettülere uygulanan oran değişikliğiyle, 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduat üzerinden stopaj vergisi yüzde 5’ten yüzde 7,5’e çıkarıldı.

Vadesi bir yıla kadar olan hesaplarda stopaj yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarılırken, vadesi bir yıldan fazla olan hesaplarda yüzde 2,5 olan stopaj oranında değişiklik yapılmadı.