Boş konut vergisi var mı?

Türkiye Gazetesi’nden Necmi Çiçekçi’nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni vergi düzenlemeleri üzerinde çalışıyor. Ankara’da perde arkasında konut sektörüne yönelik yeni bir düzenleme yapılacağı …

Türkiye Gazetesi’nden Necmi Çiçekçi’nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni vergi düzenlemeleri üzerinde çalışıyor. Ankara’da perde arkasında konut sektörüne yönelik yeni bir düzenleme yapılacağı belirtiliyor. Buna göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan taslağa göre; Emlak vergileri ve tapu harçları artık gayrimenkulün emlak vergisi matrahına (belediye piyasa değeri) göre değil, bölgesel piyasa değerine göre tahsil edilecek. Böylece devletten ve gayrimenkulden ciddi gelir elde edecek. Bu amaçla, taşınmazların değerleri ve mülkiyet bilgilerine ilişkin verilerin tutulacağı, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine entegre bir taşınmaz değer bilgi merkezi kurulacak. Tapudaki işlemler bu merkezdeki bilgiler ve gayrimenkule ilişkin bilirkişi raporuna göre gerçekleştirilecektir. Güncel piyasa fiyatı bölgesel olarak belirlenecek ve bu fiyata göre tapu harcı ve emlak vergisi ödemeleri yapılacak. Söz konusu başvuru, yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten sonra tapuda yapılacak işlemleri kapsayacak.

BOŞ KONUTLARIN VERGİLENDİRİLMESİ GÜNDEMDE

Ülkemizde konut kiraları son 2 yılda yüzde 200’den fazla arttı. Konut alımlarının azalması kiralık konuta olan talebi de artırdı. Hal böyle olunca kiralık kot pantolonlarda arz-talep dengesi bozuldu. Ancak ülke genelinde 600 bin boş ev var. Hükümet bu boş evlerin piyasaya sürülmesi için yeni bir vergilendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda Türkiye genelindeki boş evlerin bölge bölge haritası hazırlanacak, kiraların yüksek olacağı beklentisiyle boş kalan evlerin vergileri artırılacak. Bu sayede mülk sahipleri yüksek vergiler yerine satış fiyatında indirim veya kirayı tercih edebilecek. Sektör oyuncuları, “Bu kadar insan kiralık konut ararken 600 bin evin boş kalması normal değil. “Boş konut vergisi dünyanın birçok ülkesinde uygulanıyor” diyor.