Babasının işini yapanların oranında artış

Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Nesiller Arası Dezavantajlar Aktarımı” adlı özel konu modül çalışmasından yapılan derlemeye göre, “Uluslararası Standart Tüm Mesleklerin Meslek Sınıflandırması”nda “ekonomik olarak aktif olmayanlar” …

Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Nesiller Arası Dezavantajlar Aktarımı” adlı özel konu modül çalışmasından yapılan derlemeye göre, “Uluslararası Standart Tüm Mesleklerin Meslek Sınıflandırması”nda “ekonomik olarak aktif olmayanlar” dışında 9 meslek grubu yer alıyor. .

Söz konusu çalışma, 25-59 yaş grubundaki kişilerin 14 yaşlarında babalarının mesleğini ve bu kişiler arasında baba mesleğini sürdürenlerin oranının ilgili dönemdeki değişimini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

Araştırmaya göre söz konusu 9 meslek grubunun 8’inde babasının 14 yaşındayken yaptığı mesleği sürdürenlerin oranı arttı.

Bu bağlamda en hızlı artış profesyonel meslek gruplarında görüldü. Bu kategoride babasıyla aynı işi yapanların oranı 2019’da yüzde 26 iken 2023’te 8,6 puanlık artışla yüzde 34,6’ya yükseldi.

Söz konusu dönemde, 14 yaşındayken servis ve satıcılık yapan babasının mesleğini sürdürenlerin oranı yüzde 15,6’dan yüzde 17,1’e, zanaat ve benzeri işlerde çalışanların oranı ise yüzde 15,6’dan yüzde 17,1’e yükseldi. babaları gibi olanların oranı yüzde 11,1’den yüzde 12’ye çıktı. .

Baba mesleğini fabrika ve makine operatörü ile montaj işçisi olarak sürdürenlerin oranı 2019-2023 döneminde yüzde 9,1’den yüzde 11,9’a ulaştı. Kendisi 14 yaşındayken babası teknisyen, tekniker ve yardımcı meslek mensubu olan ve şu anda aynı mesleği yapanların oranı yüzde 8,4’ten yüzde 10,9’a yükseldi.

Babası gibi yönetici olanların oranı da bu dönemde yüzde 10,1’den yüzde 10,4’e çıktı.

NİTELİK GEREKTİRMEYEN İŞLER

Kendisi 14 yaşındayken babasının vasıf gerektirmeyen işlerde çalışıp aynı kategorideki işlerde çalışmasının oranı bu dönemde yüzde 9,6’dan yüzde 10,3’e çıktı.

Babasının mesleği büro ve müşteri hizmetleri olanların aynı mesleği yapanların oranı yüzde 6,9’dan yüzde 7,2’ye ulaştı.

Öte yandan babaları gibi nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri işlerinde çalışanların oranı da bu dönemde yüzde 17,2’den yüzde 14,4’e düştü. Ekonomik olarak aktif olmayanların oranı ise yüzde 45,2’den yüzde 43,4’e düştü.