Almanların yüzde 20’sinden fazlası yoksulluk riskiyle karşı karşıya

Almanya’da 2023 yılında 17,7 milyon kişinin yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya kalacağı açıklandı. Merkezi Wiesbaden’de bulunan Federal İstatistik Ofisi’nin Avrupa Birliği’nde gelir ve …

Almanya’da 2023 yılında 17,7 milyon kişinin yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya kalacağı açıklandı.

Merkezi Wiesbaden’de bulunan Federal İstatistik Ofisi’nin Avrupa Birliği’nde gelir ve yaşam koşullarına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçları açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre 2023 yılında Almanya’da nüfusun yüzde 21,2’sine tekabül eden 17,7 milyon kişi yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Bu verilerde önceki yıla göre önemli bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Araştırma, 2023 yılında nüfusun yüzde 14,3’ünün, yani yaklaşık 12 milyon kişinin yoksulluk riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Bu, ülkede 7 kişiden 1’inin yoksulluk riskiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyordu.

2022’de yoksulluk riskiyle karşı karşıya olanların oranı yüzde 14,8 oldu.

Nüfusun yüzde 6,9’unu yani 5,7 milyon kişiyi ciddi maddi ve sosyal yoksunluğun etkilediği belirtildi. 2022 yılında bu rakam yüzde 6,2 idi.

Yoksulluktan etkilenenlerin kiralarını ödeyemediği, bir haftalık tatili karşılayamadığı, ayda bir kez bile yemek yemeye çıkamadığı belirtildi.

65 yaş altı nüfusun yüzde 9,8’inin yani 6,2 milyon kişinin işgücüne katılımının çok düşük olduğu bir hanede yaşadığı da araştırma sonuçlarına yansıdı. 2022’de bu rakam yüzde 9,8’di.

Araştırma sonuçları hesaplanırken ortalama gelirin yüzde 60’ından azına sahip olan herkesin yoksulluk riski altında kabul edildiği belirtildi.

2023 yılında bu rakam, yalnız yaşayanlar için aylık net 1310 euro, iki küçük çocuklu iki yetişkin için ise aylık 2751 euro olarak hesaplandı.