Parçalanmış orman havayı temizlemiyor mu?

Türkiye’nin orman varlığına ilişkin ilginç veriler ortaya çıktı. Son yıllarda orman alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar meyvesini verirken, parçalı orman yapısından dolayı karbon tutma kapasitesinde azalma …

Türkiye’nin orman varlığına ilişkin ilginç veriler ortaya çıktı. Son yıllarda orman alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar meyvesini verirken, parçalı orman yapısından dolayı karbon tutma kapasitesinde azalma olduğu tespit edilmiştir. Öyle ki 1990-2017 yılları arasında yılda ortalama 63,67 milyon ton karbon tutan Türkiye ormanlarının, 2021 yılında ancak 34 milyon ton karbon tutabildiği belirtildi. Bu durum büyük çoğunluğu son 10 yılda yapılan enerji tesisleri için yapılan arazi tahsislerinden kaynaklanmaktadır. Araştırmada, artan tahsisler nedeniyle ormanların küçük parçalara bölünerek zayıflatıldığı, bu durumun iklim değişikliğiyle mücadeleye gölge düşürdüğü vurgulandı.

AHŞAP ÜRETİMİ İKİ KAT ARTTI

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Ormancılık Politikası ve Yönetimi Bölümü, Doç. Dr. Cihan Erdönmez tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye ormanları üzerindeki en önemli baskılardan biri, 2017 yılından bu yana hızla artan odun üretimidir.

Araştırmadan elde edilen verileri değerlendiren Doç. Dr. Erdönmez, “Odun üretiminin artması ve orman alanlarının enerji, madencilik gibi sektörlere giderek daha fazla tahsis edilmesi, Türkiye ormanlarının parçalanmasına ve zayıflamasına neden oluyor. Bu durum ormanların iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü de zayıflatıyor. 2017 yılında yaklaşık 15 milyon metreküp olan odun üretimi, birkaç yıl içinde 25 milyon metreküpe ulaştı.“dedi.

YÜZDE 117 ARTIŞ

Doç. Ülke genelindeki toplam 810 bin hektar orman alanının yüzde 47’sinin son 10 yılda tahsis edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Erdönmez, “Bu tahsisler sadece ormansızlaşmaya yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda çevredeki orman ekosistemlerinde parçalanmaya ve kalite kaybına da yol açıyor. 2008-2019 yılları arasında 10 hektardan küçük orman parçalarının sayısında yüzde 118’lik bir artış yaşandı. Dayanıklılığı azalan ve biyolojik çeşitliliği azalan ormanların karbon tutma işlevi de azalıyor.” zayıfladı. 1990 ile 2017 yılları arasında ormanlarda yılda 63 ila 67 milyon ton karbon tutuluyor ancak bu miktar neredeyse yarı yarıya azaldı. “2017 yılında yaklaşık 15,5 milyon metreküp olan endüstriyel odun üretimi bugün 28 milyon metreküp seviyesine ulaştı.” söz konusu.

2016’dan 2022’ye kadar fosil yakıtlar ve çimentodan kaynaklanan küresel karbondioksit emisyonlarının yüzde 88’inin yalnızca 117 üreticiyle ilişkili olduğu tespit edildi.

YANGINLARIN NEDENİ İHMALDİR

Öte yandan Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi uzmanlarının araştırmasına göre, Türkiye’deki orman yangınlarının yüzde 90’ından fazlası anız yakma, sigara içme, piknik yapma, çoban ateşi ve çöp yakma gibi ihmal ve hatalardan kaynaklanıyor. Yangınların yüzde 6’sı kasıtlı veya sabotaj nedeniyle çıkarken, yüzde 5’i yerleşim alanları veya arazilerin temizlenmesi nedeniyle çıkıyor. Enerji Nakil Hatlarının (ENL) tüm yangınlara oranı ise yüzde 3,9 seviyesinde.

mert.inan@haberglobal.com.tr

Kaynak: Web Özel