“Ücret farkı ayrımcılık tazminatına yol açabilir”

İşverenler eşit muamele ilkesine uymamaları halinde tazminat ödemek zorunda kalabilir. Avukat Songül Demir, işverenlerin eşit muamele ilkesine aykırı davranışlarının ayrımcılık tazminatı ile sonuçlanabileceğini belirterek, “Aynı …

İşverenler eşit muamele ilkesine uymamaları halinde tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Avukat Songül Demir, işverenlerin eşit muamele ilkesine aykırı davranışlarının ayrımcılık tazminatı ile sonuçlanabileceğini belirterek, “Aynı işi yapan ve daha az ücret alan kadın işçi, ayrımcılık tazminatı alabilir.”

Avukat Songül Demir, işveren ile işçinin birbirlerine karşı yükümlülükleri olduğunu belirterek, “Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin emsal kararı var. Kadın işçilere aynı işi yapmalarına rağmen erkek çalışanlara göre farklı ücret ödendiğinin tespiti halinde Yargıtay şu kararı verdi; Kadın işçilerin ayrımcılık tazminatı talep edebileceklerini belirten bir karar var. Bu konuda yorum yaparken öncelikle işverenin yükümlülüklerinden bahsetmek istiyorum.

İşçi ve işverenin birbirlerine karşı yükümlülükleri vardır. İşverenin öncelikle işçiye ücret ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bunun dışında işçiye bakma yükümlülüğü ve ona eşit davranma yükümlülüğü vardır. Bu eşit muamele yükümlülüğüne eşit muamele yükümlülüğü adı altında bakmak gerekir. Bu durum İş Kanunu’nun 5. maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Eşit Muamele İlkesi başlığı altında düzenlenmiştir. Çalışan, Eşit Muamele ilkesine aykırı davranan işverene karşı İş Kanunu çerçevesinde ayrımcılık tazminatı talebinde bulunabilir. Bunun sonucunda ne iddia edilirse edilsin 4 aylık maaşı tutarında tazminat talep edebilecek. “Ayrıca kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi hak ettiği diğer haklarını da talep edebilecektir” dedi.

Ayrımcılığa uğrayan işçilerin 4 maaş tazminatının yanı sıra diğer haklarını da talep edebileceklerini söyleyen Songül Demir, “Kadın işçi, aynı şartlarda çalışsa bile farklı bir ücrete maruz kalması halinde iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilir. erkekler olarak, sırf kadın olduğu için. Bu fesih sonucunda diğer haklarının yanı sıra ayrımcılık tazminatı da talep edebilir. Bu kadın işçilere tanınan bir haktır.

Daha doğrusu, eşitlik ilkesini ihlal eden işverene karşı her iki tarafa da tanınan bir haktır. Dolayısıyla, öncelikle bu Yargıtay kararı bizim için emsal teşkil etmiştir çünkü İş Kanunu’nun 5. maddesi Eşit Muamele İlkesi’ni ihlal etmektedir. Dolayısıyla, sonuç olarak, bu şekilde ayrımcılığa maruz kalanın kadın ya da erkek olması önemli değildir, ancak kadınlar günümüzde buna daha fazla maruz kaldıkları için, İş Kanunu’nun 5. maddesi ve bu Yargıtay kararı çerçevesinde iş sözleşmelerini haklı olarak feshedebilirler. Buna karşılık, işveren çalışana 4 aylık maaş tutarında manevi tazminat ödemek zorundadır. “Ayrıca, çalışan başka tazminat hakları da talep edebilir.”