Türkiye Avrupa’nın en ucuz ülkesi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı “Satın Alma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları” sonuçlarını açıkladı. Buna göre fiyat düzeyi endeksi ülkelerin ulusal para birimlerinin döviz …

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı “Satın Alma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları” sonuçlarını açıkladı.

Buna göre fiyat düzeyi endeksi ülkelerin ulusal para birimlerinin döviz kuruna göre karşılaştırmalı satın alma gücünü göstermektedir. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi 100’ün üzerindeyse, karşılaştırıldığı ülke grubunun ortalamasına göre “pahalı”, 100’ün altındaysa “ucuz” olarak değerlendiriliyor.

Türkiye 2023 sonuçlarına göre tüketim malları ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksi 42 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde 100 Euro’ya satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkçe olarak 42 Euro’ya satın alınabileceğini gösterdi. Türkiye’de lira.

Karşılaştırmalar 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna Hersek) arasında yapılmıştır. . Tamamlandı.

Ülke bazında karşılaştırıldığında, 36 ülke arasında tüketim malları ve hizmetleri fiyat endeksinin en yüksek olduğu ülke 174 ile İsviçre, en düşük olduğu ülke ise 42 ile Türkiye oldu.

Türkiye tüketim malları ve hizmetler grubunun fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksinin 143 olduğu ve bu grubun fiyat düzeyinin AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.

Diğer alt gruplar bazında ise tüketici elektroniği endeksi 69 olarak kaydedildi. Bu grupta Türkiye’nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre daha yüksek olduğu hesaplandı. Giyim endeksinin ise 30 olduğu ve bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre daha düşük olduğu görüldü.

Karşılaştırmalara dahil edilen 36 ülke arasında giyim endeksi değeri en düşük olan ülke Türkiye olarak belirlendi. Lokanta ve oteller grubunda Türkiye endeks değeri 57 oldu.